• SETABLU náhr. náplň do osviežovača vzduchu 250ml - OCEANO

SETABLU náhr. náplň do osviežovača vzduchu 250ml - OCEANO

Dostupnosť:
Skladom
Kód produktu:
8050847578769
Výrobca:
Setablu
Minimálne množstvo pre objednávku: 12 ks
Ponuky tovaru sú adresované výhradne obchodníkom s platným a aktívnym registrovaným IČO.
Odberné miesto je sklad Bratislava. Pre zobrazenie cien prosím prihláste alebo zaregistrujte.

Náhradná náplň do osviežovača vzduchu 250ml


Pomáha účinne neutralizovať nepríjemné pachy a zanecháva  jemnú sviežu aromatizovanú vôňu v miestnostiach. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Návod na použitie: Dôkladne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Pred vložením aerosolu do difuzéra sa presvedčte či je difuzér vypnutý: nastavenie „OFF“ Pred zapnutím difuzér natočte smerom od vašej tváre. Po zapnutí difuzéra dôjde po 15 sekundách k automatickému uvoľneniu vône.

Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc: Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosoly. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať  lekársku pomoc kde ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Pri podráždení umyte pokožku vodou a mydlom.

UPOZORNENIE: Pozorne čítajte a dodržiavajte inštrukcie na aerosolovej nádobe. Tlaková nádoba. Nevystavujte slnečnému žiareniu  a teplotám nad 50°C.  Extrémne teploty sa môžu vyskytnúť v automobiloch a blízkosti kachieľ a krbov. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. Uchovávajte mimo dosahu plameňa, sviečok, cigariet, zdrojov vznietenia, zdrojov tepla, akýchkoľvek elektrických zariadení, ako je televízor a pod. Úmyselná inhalácia prípravku môže byť zdraviu škodlivá až smrteľná. Postriekaný povrch zotrite vlhkou handričkou. Neprepichujte a nespaľujte ani po požití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu detí! Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Zabráňte úmyselnej inhalácii! Nestriekať na potraviny, povrchy a tkaniny. Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávajte mimo dosahu . Uchovávajte mimo dosahu plameňa, sviečok, zdrojov vznietenia, zdrojov tepla a zapnutých elektrických spotrebičov. Špecifická rizikovosť: Mimoriadne horľavý. Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Prázdne obaly (papier, plast, aerosolová náplň) po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu. Obaly môžu byť recyklované až po úplnom vyprázdnení. Nebezpečné látky: bután – EC:20


MIMORIADNE HORĽAVÝ AEROSÓL